top1

Мед – спецификации, свойства, класификации и класове

Медта е най-старият метал, използван от човека.Използването му датира от праисторически времена.Медта се добива повече от 10 000 години, като медната висулка, открита в днешния Ирак, е датирана от 8700 г.пр.н.е.До 5000 г. пр. н. е. медта се топи от прости медни оксиди.Медта се намира като самороден метал и в минералите куприт, малахит, азурит, халкопирит и борнит.
Също така често е страничен продукт от производството на сребро.Сулфидите, оксидите и карбонатите са най-важните руди.Медта и медните сплави са едни от най-универсалните налични инженерни материали.Комбинацията от физически свойства като здравина, проводимост, устойчивост на корозия, обработваемост и пластичност правят медта подходяща за широк спектър от приложения.Тези свойства могат да бъдат допълнително подобрени с вариации в състава и производствените методи.

Строителна индустрия
Най-голямата крайна употреба на медта е в строителната индустрия.В строителната индустрия използването на материали на основата на мед е широко.Приложенията за мед, свързани със строителната индустрия, включват:

Покривни
Облицовка
Системи за дъждовна вода
Отоплителни системи
Водопроводи и фитинги
Нефтопроводи и газопроводи
Електрическо окабеляване
Строителната индустрия е най-големият потребител на медна сплав.Следният списък е разбивка на потреблението на мед по индустрия на годишна база:

Строителна индустрия – 47%
Електронни продукти – 23%
Транспорт – 10%
Потребителски продукти – 11%
Промишлени машини – 9%

Търговски състави от мед
Има около 370 търговски състава за медни сплави.Най-често срещаният клас обикновено е C106/CW024A – стандартният клас мед на водопроводната тръба.

Световното потребление на мед и медни сплави сега надхвърля 18 милиона тона годишно.

Приложения на мед
Медта и медните сплави могат да се използват в изключителна гама от приложения.Някои от тези приложения включват:

Електропроводи
Архитектурни приложения
Прибори за готвене
Запалителни свещи
Електрически проводници, кабели и шини
Проводници с висока проводимост
Електроди
Топлообменници
Хладилна тръба
ВиК
Медни тигели с водно охлаждане


Време за публикуване: 17 декември 2021 г

Изпратете вашето съобщение до нас: